CONFERENTIE BESPREEKT ‘STUDIESUCCES CARIBISCHE STUDENTEN’ | STUDIEKEUZE, CULTUURVERSCHILLEN, TAAL

Een Regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’ houdt van 26 tot en met 28 september op Aruba de werkconferentie ‘Studiesucces Caribische studenten’, die moet leiden tot ondersteunende programma’s met concrete en structurele maatregelen, zodat meer Caribische studenten hun studie wel af kunnen ronden. Functionarissen van Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Nederland nemen deel aan de conferentie op de Universiteit van Aruba.

In een persbericht refereert de regiegroep naar berichtgeving dat velen van de 1600 studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die jaarlijks starten aan een studie in Nederland, tegen zoveel problemen aanlopen, dat zij het einde van de opleiding vaak niet halen.

https://afromagazine.nl/nieuws/conferentie-bespreekt-studiesucces-caribische-studenten-studiekeuze-cultuurverschillen-taal