Meer diversiteit leidt níét tot meer gelijkheid

Leidt een betere sociale mix op school
naar gelijke onderwijskansen? Dat is
twijfelachtig, betoogt Michael Merry. De
Amerikaanse filosoof, die de Vlaamse
schoolpoortstrijd vanuit Amsterdam
volgt, houdt een warm pleidooi voor
islamitisch onderwijs.

Lees meer

https://www.researchgate.net/publication/324208588_Islamitische_scholen_zijn_een_dam_tegen_radicalisering/link/5acb8bd70f7e9bcd5199bbea/download