Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Inclusief Organisatie Design

31 augustus @ 06:00 3 september @ 17:00

´Inclusief Organisatie Design´ (IOD) biedt verdiepend inzicht én handelingsperspectieven ten aanzien van het veelomvattende en complexe thema Diversiteit & Inclusie in organisaties. Bekende interventies zoals cultuurtrajecten blijken niet meer toereikend om voorop te gaan in de war on talent en divers talent duurzaam te binden, te laten bloeien en succesvol door te laten stromen. Ze zijn ook onvoldoende gebleken om onze werkvloeren gezond en veilig te houden.


Daar waar we nog steeds diverse groepen ondersteuning bieden om zich aan te passen aan de norm van de grootste homogene groep, wordt de roep om organisaties waar iedereen zichzelf mag zijn steeds luider. Sociale en maatschappelijke ontwikkelingen vragen in organisaties ook om meerdere perspectieven met passende antwoorden op de hedendaagse vraagstukken, wendbaar te zijn en innovatief te blijven. Effectieve maatschappelijke dienstverlening en het voorkomen van ongelijke behandeling van groepen vraagt om een personeelsbestand welk een afspiegeling van de samenleving is. De worsteling om die afspiegeling tot stand te brengen, is nog steeds zichtbaar in de cijfers en benoemingen. Meer specifiek zien we dat het hapert in de doorstroom naar de hogere managementfuncties. Dit zien we overheidbreed, zowel binnen de Rijksoverheid als binnen de provincies en de gemeentes.


Veel organisaties hebben echt stappen gezet in bewustwording en het bespreekbaar maken van thema´s rond inclusie. Dit is echter niet voldoende. Het daadwerkelijk en duurzaam verzilveren van de diverse talenten, het komen tot een sociaal veilige en inclusieve werkcultuur met zero tolerance en actief beleid om uitsluiting tegen te gaan, zijn dringend nodig. Het vraagt commitment op alle niveaus en besef dat een inclusieve organisatie een transformatie vergt met actiebereidheid van iedereen. Toekomstbestendige organisaties investeren in een inclusieve werkcultuur en gezonde werkvloeren door:
Talentgerichtheid te stimuleren
Sociale innovatie te activeren
Samenwerking te innoveren

Elementen van institutioneel racisme in de werkprocessen herkennen, onder ogen te zien en te herframen
Het creëren van een cultuur met als basis sociale veiligheid
De kennis en vaardigheid HOE dit te realiseren en de positieve effecten in de organisatie te ervaren, doe je op in deze Masterclass. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende leerinterventies zoals reflectie, analyse met filmfragmenten en de actiedialoog.
Deelnemers worden bewust van wat er nodig is om duurzaam en effectief met Inclusie & Diversiteit in een organisatie aan de slag te gaan en zijn in staat om de inclusiedialoog effectief in de organisatie te voeren en te komen tot een inclusie agenda.
Door letterlijk een stevig fundament op te bouwen van verdiepende kennis over het stimuleren van talentgerichtheid in de organisatie, het creëren van gezonde werkvloeren, het versterken van de omwenteling van omstander naar bijstander, elementen van institutioneel racisme in de werkprocessen te herframen. Letterlijk ook een stevig fundament opbouwen door kennis over de inclusiestatus van de organisatie, waarom je eigen DNA belangrijk is (persoonlijk en professioneel), de basis van storydesign en meer. Alles voor duurzame impact!

Programma
De Masterclass biedt in sessies gedurende twee en een halve dag interactieve sessies waarin:

 • kennis wordt vergroot en common ground wordt gevonden met Inclusie en Diversiteit (intersectionaliteit van diversiteitsfactoren, micro-agressie, kansengelijkheid)
 • de persoonlijke visie en ervaring rond uitsluiting, weerstand en vooroordelen aan de orde komt
 • de verbinding wordt gemaakt met wat er in organisaties nodig is om stappen te zetten (wat is het belang van de inclusie ambitie van de top en hoe actief is de werkvloer) en
 • duidelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden er zijn om te komen tot effectief handelen (het daadwerkelijk ontwerpen aan de hand van de Inclusieagenda).
  Leerdoelen van de Masterclass zijn:
 • Je beschikt over (basis)kennis van inclusie & diversiteit
 • Je weet wat de beginselen zijn voor de safe zone van een complex onderwerp
 • Je hebt geleerd hoe je actief en empathisch kunt luisteren om meer input op te halen
 • Je bent aangezet en zet je aan tot reflectie en bewustwording
 • Je hebt alles in handen om een inclusiedialoogtafel te ontwerpen
 • Je kunt interactief de inclusiedialoog voeren met collega’s in alle lagen
 • Je weet de uitkomsten van de inclusiedialoog te vertalen naar concrete actiepunten voor de organisatie

Aanvullende service
Nadat je het programma hebt doorlopen, bieden we een actief netwerk, inspiratie, begeleiding en diverse mogelijkheden voor doorontwikkeling in een boeiend en steeds relevanter wordend vakgebied! Bij voldoende vlieguren ben je welkom om daarna ook het verdiepend leertraject te volgen.
Een interactieve ontdekking die je eigen diversiteitsbewustzijn stimuleert en vergroot. Leer en absorbeer moderne ideeën rond diversiteit en inclusie. Via de Online Broos Academy zijn de tools, hand outs en beeldmateriaal beschikbaar. Na de Masterclass kun je direct starten met nog meer impact maken bij jouw klanten/ketenpartners of binnen je eigen organisatie.

De Masterclass is fysiek op locatie.

Met maximaal 10 deelnemers maken we een inspirerende en leerzame reis. Toch blijft het een persoonlijk traject waarin je contact maakt met elkaar en je jouw specifieke leerwensen en casus mee kunt nemen.

Marvin Hokstam

Bekijk de site van Organisator