WERKCONFERENTIE IN ARUBA BELOOFT MAATREGELENPAKKET OM STUDIESUCCES CARIBISCHE STUDENTEN TE VERGROTEN

De organisatoren van een werkconferentie die afgelopen week op de universiteit van Aruba het studiesucces van Caribische studenten besprak, zeggen dat zij een “ambitieus pakket met concrete en structurele maatregelen” hebben bedacht. De uitkomsten van de conferentie “Studiesucces Caribische studenten” worden volgend jaar januari aangeboden tijdens het ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De conferentie volgde op berichtgeving enkele weken geleden dat meer dan de helft van de Curaçaose jongeren die in Nederland komen studeren hun studie niet afronden. Daardoor bouwen zij een hoge studieschuld op. Daarnaast weten deze studenten de weg in het Nederlandse systeem niet altijd goed te vinden, wat kan leiden tot schrijnende situaties zoals (dreigende) dakloosheid.

Meer dan de helft van de Caribische jongeren stopt met de studie, of haalt geen diploma binnen de studietermijn. De studieschuld van zo’n 50.000 euro, die blijft. De Nederlandse Ombudsman vindt de huidige situatie alarmerend en wil dat de overheid ingrijpt,” schreef het Caribisch Netwerk.

De werkconferentie, van 26 tot en met 28 september op Aruba werd georganiseerd door de Regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’ die op verzoek van het ministeriele Vierlandenoverleg in 2021 de Regiegroep opgestart, met vertegenwoordigers vanuit overheid en onderwijs van de vier landen. De intentie was een plan van aanpak om het studiesucces van de Caribische student te verbeteren. De conferentie bracht alle betrokken landen bij elkaar om een concrete aanpak te ontwikkelen, met ondersteunende programma’s zodat meer Caribische studenten hun studie wel af kunnen ronden. Functionarissen van Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Nederland namen deel aan de conferentie.

https://afromagazine.nl/nieuws/werkconferentie-aruba-belooft-maatregelenpakket-om-studiesucces-caribische-studenten-te