WELKOM BIJ HET BROOS INSTITUUT

Onderwijs is het belangrijkste instrument in al onze inspanningen om een ​​toekomstige samenleving voor onze kinderen te creëren, waar inclusie en diversiteit niet langer louter modewoorden zijn.

De missie van Het Broos Instituut is om de Afrocentrische ervaring te introduceren in het reguliere Europese onderwijs en zo mensen van Afrikaanse afkomst een studieomgeving te bieden die hun unieke Afro-Europese perspectief erkent, respecteert en aanmoedigt.

Tegelijkertijd kunnen mensen van alle andere achtergronden, afkomsten en etniciteiten nu worden verrijkt door onderwijs vanuit een afro-perspectief.

Elke burger kan een school beginnen, vrij om een religieus of levensbeschouwelijk startpunt voor die school te kiezen en die school vrij kan inrichten zoals hij wil | Artikel 23 van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden

Volgens schattingen zijn er in Europa tussen de 9 en 12 miljoen mensen van Afrikaanse afkomst. Door zijn samenwerking met internationale universiteiten lanceert Het Broos Insituut een reeks initiatieven om de opvattingen, culturen en achtergronden van deze Europeanen in het Europese onderwijs te versterken.

We doen dit, omdat “elke burger vrij is om onderwijsinstellingen te starten met het filosofische uitgangspunt van hun keuze en vrij om die school te organiseren zoals ze willen.”

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat onderwijs in hoge mate gaat over het creëren van de sfeer van een ‘safe space’, waar mensen worden geïnspireerd door leraren die hen zien, respecteren en aanmoedigen om hun volledige potentieel te ontsluiten.

Docenten die zichzelf herkennen in al hun leerlingen.

Daar draait het om bij het Broos Instituut.

Iedereen verliest wanneer iemands potentieel onbenut blijft” | Marvin Hokstam, Executive President, Het Broos Instituut.