Certificaatcursus Africana Studies | An AdeKUS program

 1.400,00

Deze  certificaatcursus wordt u aangeboden in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), en de Kwame Nkruma University for Science and Technology (KNUST)

 

 

In stock (can be backordered)

SKU: uvs-afs Categories: ,

Description

Het is de eerste Afrocentrische cursus gecreeerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Met lectures van academici uit Afrika en de Afrikaanse diaspora over Afrocentrische thema’s:

  • Geschiedenis Afrika en Afrikaanse diaspora
  • Identiteit, etniciteit en diversiteit
  • Economie en ondernemerschap
  • Opvoeding, vorming en familierelaties
  • Politiek, bestuur en leiderschap

Doel Certificaatcursus

Het bijdragen aan de verruiming van Afrikaanse diaspora inzichten in en perspectieven van geschiedenis, cultuur, identiteit, opvoeding, ondernemerschap en leiderschap die de sociaalculturele en sociaaleconomische ontwikkeling c.q. versterking van de Afro diaspora kunnen bevorderen.

De cursisten kunnen een bijdrage leveren aan:
1. De ontplooiing dan wel ontwikkeling van activiteiten gericht op bevordering van de ontwikkeling van Afrikaanse-diaspora groepen en personen.
2. De uitvoering van beleid dat gericht is op de sociaal-culturele en sociaaleconomische belangen van de Afrikaanse diaspora
3. Verkennend onderzoek naar de problemen en potenties, en verworvenheden van de Afrikaanse diaspora.
4. De levering van input voor het herschrijven van de Afro-Surinaamse geschiedenis.

Aan het eind van de certificaatcursus Afro-Surinaamse Ontwikkelingsstudies zijn de volgende eindtermen behaald.
De cursisten:
1. kennen de hoofdlijnen van de geschiedenis van de Afrikaanse diaspora in relatie tot de Afrikaanse geschiedenis en filosofie.
2. zijn bekend met Afrikaanse en Afro-Surinaamse perspectieven op identiteit, etniciteit, diversiteit, natuur en cultuur, religie en spiritualiteit, landbezit en traditie, leiderschap en hun onderlinge samenhang en kunnen die op waarde schatten.
3. hebben kennis van de verworvenheden van de Afrikaanse diaspora gemeenschap, die relevant zijn voor hun (verdere) versterking in materi√ęle en immateri√ęle zin.

Toepassing
De cursisten zijn in staat:
4. een bijdrage te leveren aan onderzoek en beleid dat gericht is op de sociaal-culturele en sociaaleconomische versterking van de Afrikaanse diaspora gemeenschap vanuit een Afrikaans diaspora perspectief.

Oordeelsvorming
De cursisten zijn in staat:
5. sociaal-culturele vraagstukken vanuit een Afrikaans-diaspora perspectief te analyseren
6. onder begeleiding een eenvoudig (literatuur)onderzoek uit te voeren over de Afrikaanse diaspora geschiedenis

Communicatie
De cursisten zijn in staat:
7. zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren en te communiceren over Afrikaanse diaspora thematieken.

Leervaardigheden
De cursisten:
8. hebben leervaardigheden ontwikkeld die hen in staat stellen zich verder te professionaliseren

Modules: 8

Modus: Online lectures

Talen: Nederlands en Engels

Kwalificatie: universitair certificaat

Duur: 24 maanden

Prijs per module: ‚ā¨ 175

Startdatum: maart 2024